Doç. Dr. ESER KEMAL GÜRCAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ESER KEMAL GÜRCAN

T: (0282) 250 2183

M egurcan@nku.edu.tr

W egurcan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ ABD
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ ABD
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAО ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ABD
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ABD
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ABD
2003-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ABD
2001-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / BİYOMETRİ VE GENETİK ABD
1994-
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Biyometri ve Genetik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPLAN S., GÜRCAN E. K., Comparison of growth curves using non-linear regression function in Japanese quail, Journal of Applied Animal Research, pp. 1-6, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Genetic parameters etimates of weekly body weight and Richard’s growth curve in Japanese quail, Europ.Poult.Sci.,, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., AKSEL M., The comparison of lactation curve with different models in Italian origined water buffalo herd raised in İstanbul province of Turkiye, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 139-144, 2016.
Özgün Makale CABı, DOAJ,ULAKBİM
4. SOYSAL M. İ., AKSEL M., TUNA Y. T., GENÇ S., GÜRCAN E. K., İstanbul’da yetiştirilen Anadolu mandalarında linear tip puanlaması tekniğinin oluşturulması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ
5. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., ÇANKAYA S., KUL E., ABACI S. H., ÜLKER M., Effects of lactation month and season on test-day milk yield and milk components in Holstein cows, Indian J. Anim. Res, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. AYGÜN A., DOGAN N., KÜÇÜKÖNDER H., AKSOY T., GÜRCAN E. K., “ An Application of Bootstrap Technique in Animal Science: Egg Yolk Color Sample, Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol. 21, pp. 631-637, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., ÖZDER M., TAMER S., SOYSAL D., GÜRCAN E. K., Fatty Acid Profile of Turkish Bandirma Crossbred, Karacabey Merino Multiplier and Karacabey Merino Nucleus lambs raised in the same intensive production system, Small Ruminant Research, vol. 125, pp. 10-14, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., GENÇ S., AKSEL M., The comparison of growth curve with different models in Anatolian Buffalo, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 57-61, 2015.
Özgün Makale CABI
9. GEÇGEL Ü., YILMAZ İ., GÜRCAN E. K., KARASU S., GC D., Comparison of Fatty Acid Composition Between Female and Male Japanese Quail, Hindawi Publishing Corporation Journal of Chemistry, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. KÖK S., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., An investigation on the carcass percentage of Anatolian Grey breed in raised Edirne province, Journal of Agricultural Science and Techonology A2, pp. 1107-1112, 2011.
Özgün Makale CABI
11. GÜRCAN E. K., Association between milk protein polymorphism and milk production traits in Black and White dairy cattle in Turkey, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 1044-1048, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., GENÇ S., Determination of body weight-age relationship by non-linear models in Japanese Quail, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 11, pp. 314-317, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., PALA A., Determination of erythrocyte potassium and glutathione polymorphism in Saanen, Maltese and Turkish Hair goats, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 10, pp. 1817-1823, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., KÖSE M., Erythrocyte potassium and glutathione polymorphism determination in Saanen x Malta crossbred goats, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 5229-5235, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. GÜRCAN E. K., TUNA Y. T., SOYSAL M. İ., Anadolu Mandalarının çeşitli vücut ölçülerine göre morfometrik karakterizasyonu, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 143-152, 2011.
Özgün Makale CABI
16. GÜRCAN E. K., CENGİZHAN E., ÇOBANOĞLU Ö., Biochemical polymorphism of erythrocyte potassium and glutathione protein: the relationship with some blood parameters in Kivircik sheep breed, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 1022-1027, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Polymorphism of erythrocyte potassium, transferrin, haemoglobin, albumins and their relationship with several milk production traits for Black and White cattle in Turkey, Asian Journal of Chemistry, vol. 22, pp. 3755-3760, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. KOÇ F., MAHMUT T., GÜRCAN E. K., GENÇ S., Determination heavy metal levels of some feed ingredients produced in Tekirdağ, Turkey, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 7291-7296, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. YILDIZ G., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Tekirdağ ilinde yetiştirilen Karacabey Merinosu x Kıvırcık melezi kuzularda büyüme eğrisinin farklı modellerle belirlenmesi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 11-19, 2009.
Özgün Makale CABI
20. KEKEÇOĞLU M., GÖLBAŞI ŞİMŞEK G., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Two-level factor analysis of morphometric characters of honey bees population sampled (Apis Mellifera L.) in Turkey, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 21-30, 2009.
Özgün Makale CABI
21. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., CASTELLONA N., ÇOBANOĞLU Ö., BARONE C., Anatolian Water Buffaloes husbandry in Turkey. preliminary results on somatic characterization, Italian Journal of Animal Science, vol. 6, pp. 1302-1307, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., SAVAŞ T., Sarımsaklı tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah-Alaca ırkı süt sığırlarının döl verim özellikleri, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 347-357, 2007.
Özgün Makale CABI
23. ARZU S., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerdeki Siyah Alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 297-305, 2007.
Özgün Makale CABI
24. KEKEÇOĞLU M., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Türkiye arı yetiştiriciliğinin bal üretimi bakımından durumu, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 227-236, 2007.
Özgün Makale CABI
25. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., ÖZKAN ÜNAL E., GÜRCAN E. K., TOGAN İ., ALTUNOK V., A study on the wool characteristics of several Turkish sheep breeds according to the microsatellite DNA types, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 186-189, 2005.
Özgün Makale CABI
26. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., OCCIDENTE M., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., Genetic characterization of indigenous Anatolian Water Buffalo breed using microsatellite DNA markers, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 240-244, 2005.
Özgün Makale CAB Abstract
27. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., KÖK S., A study of the distribution of potassium polymorphism in erythrocytes of Grey Cattle raised in the Edirne province of Turkiye, Trakia Journal of Sciences, vol. 3, pp. 8-10, 2005.
Özgün Makale DOAJ
28. SOYSAL M. İ., MUTLU F., GÜRCAN E. K., A study of the lactation biometry of Black and White dairy cows raised in private farms in Turkey, Trakia Journal of Sciences, vol. 3, pp. 11-16, 2005.
Özgün Makale DOAJ
29. TUNA Y. T., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Importance of preserving indigenous animal genetic sources in Trakya region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Science, vol. 7, pp. 952-955, 2004.
Özgün Makale CABI
30. SOYSAL M. İ., FATMAGÜL Ş., GÜRCAN E. K., An investigation on the lactation biometry of Black and White dairy cattle herds raised in some public intensive farms in Turkiye, Trakia Journal of Sciences, vol. 2, pp. 54-59, 2004.
Özgün Makale DOAJ
31. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Farms in Turkey: sustainable development in the preservation of animal genetic resources in Turkey and in the World, Trakia Journal of Sciences, vol. 2, pp. 47-54, 2004.
Özgün Makale DOAJ
32. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., GÜRCAN E. K., The status of native farm animal genetic diversity in Turkiye and in the World, Trakia Journal of Sciences, vol. 1, pp. 1-13, 2003.
Özgün Makale DOAJ
33. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., GÜRCAN E. K., The usage of genetically modified organisms as a source of food, Trakia Journal of Sciences, vol. 1, pp. 13-19, 2003.
Özgün Makale DOAJ
34. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., An estimation of lactation yield with several methods and different control production intervals and partial yields in Black and White cattle raised in Tekirdağ, Journal of Animal Science, vol. 39, pp. 13-16, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
35. SOYSAL M. İ., UĞUR F., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., UĞRAŞ İ., An investigation on the growth curves describing body measurement age relationship in Saanen goat with linear and nonlinear models, Journal of Animal Science, vol. 39, pp. 17-20, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
36. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., A research on the relationship between polymorphic blood potassium types and several wool traits in Türkgeldi sheep raised in Tekirdağ province of Turkiye, Lucrari Stiintifice, vol. 45, pp. 18-21, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇANKAYA S., ÜLKER M., ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., KUL E., ABACI S. H., Jersey İneklerinde STAT5A Geninin Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkisinin Araştırılması, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 2, ss. 289-295, 2014.
Özgün Makale CABI
2. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) çıkım ağırlığı ve boyu ile canlı ağırlık performansı arasındaki ilişkiler, YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 22, ss. 85-90, 2012.
Özgün Makale CABI
3. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., AKAR T., ALTER K., GENÇ S., Trakya’da yetiştirilen Trakya makaracı güvercin ırkının çeşitli morfolojik özelliklerinin saptanması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 61-68, 2011.
Özgün Makale CABI
4. GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., GENÇ S., Japon Bıldırcınlarında canlı ağırlık ile çeşitli vücut ölçüleri arasındaki ilişkilerin temel bileşenler analizi ile belirlenmesi, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 27-34, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., An investigation on the Water Buffalo breeding in Danamandıra village of Silivri district of İstanbul province of Turkey, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 73-78, 2005.
Özgün Makale CABI
6. SOYSAL M. İ., KÖK S., GÜRCAN E. K., Mandalarda alyuvar potasyum polimorfizmi üzerine bir araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 189-193, 2005.
Özgün Makale CABI
7. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Tekirdağ İli arı yetiştiriciliği üzerine bir araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 161-165, 2005.
Özgün Makale CABI
8. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Farklı yaşlarda ve cinsiyetlerde kesilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) karkas karakteristikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 9-13, 2001.
Özgün Makale CABI
9. SOYSAL M. İ., UĞUR F., GÜRCAN E. K., BAĞCI H., Siyah Alaca sığırlarda canlı ağırlık ve çeşitli vücut ölçüleri ile ilişkisinin bazı doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerle açıklanması üzerine bir araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 33-41, 2001.
Özgün Makale CABI
10. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) çeşitli doğrusal ve doğrusal olmayan büyüme eğrilerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma, Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt 9, ss. 40-44, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Tahirova koyun populasyonunun bazı kalıtsal polimorfik kan proteinleri bakımından genetik yapısı ve bu karakterlerle ile çeşitli verim özellikleri arasındaki ilişkiler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 184-193, 1996.
Özgün Makale CABI
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., GENÇ S., Mandalarda genetik iyileştirme yöntemleri ve süt verim kayıtları tutma, İstanbul Manda Dergisi, cilt 3, ss. 28-39, 2015.
Özgün Makale
2. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., GENÇ S., Biyoçeşitlilikte yaşanan erozyondan çiftlik hayvan genetik kaynakları nasıl etkileniyor? Önlemler, öneriler, Veteriner Market Dergisi, cilt 5, ss. 24-26, 2009.
Özgün Makale
3. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Çiftlik hayvan refahı kalite ölçütlerinin izlenebilirliği, Veteriner Market Dergisi, cilt 3, ss. 26-29, 2008.
Özgün Makale
4. GÜRCAN E. K., GÜLEÇ E., SOYSAL M. İ., Türkiye’de at yetiştiriciliğinin tarihi süreci ve Türk atları, Veteriner Market Dergisi, cilt 3, ss. 24-27, 2008.
Özgün Makale
5. GÜRCAN E. K., Anadolu Mandalarının belirlenmiş özellikleri ve çeki hayvanı olarak kullanım olanakları, Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt 23, ss. 48-53, 2007.
Özgün Makale
6. GÜRCAN E. K., ŞAMLI H. E., Bıldırcınlarda kuluçka yönetimi ve kuluçka ölümleri, Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt 20, ss. 42-45, 2005.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., AKSEL M., The estimation of lactation milk yields using partial milk yields of Mediterranean water buffalo herd raised in Istanbul, The 11th World Buffalo Congress, 2016, 23–25 November 2016, Cartagena, Columbia (23.11.2016-25.11.2016).
Sözlü Bildiri
2. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., ÇANKAYA S., KUL E., ABACI S. H., ÜLKER M., Association between STAT1 gene polymorphism and milk production traits in Turkish native cattle breeds, 1th International Conference Science and Production (26.07.2016-29.07.2016).
Tam metin bildiri
3. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., AKSEL M., The comparison of lactation curve with different models in Anatolian water buffalo, 7th Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Poster
4. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., ÇANKAYA S., KUL E., ABACI S. H., ÜLKER H., The effect of DGAT1 on milk production traits in Turkish Holstein and Jersey cattle breeds, 7th Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Tam metin bildiri
5. KÖK S., ATALAY S., ÇOBANOĞLU Ö., BALCI F., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., A discussion on the buffalo genome ; example of growth hormone gene, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
6. KAPTAN B., TAŞAN M., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Buffalo milk conjugated linoleic acid as potential anti-carcinogenic agents, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
7. SOYSAL M. İ., AKSEL M., GÜRCAN E. K., GENÇ S., Determination of some environmental factors effects on milk yield for Anatolian Buffaloes reared in İstanbul, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
8. SOYSAL M. İ., GÜVEN H., GÜRCAN E. K., GENÇ S., The comparison of lactation curve with different models in Anatolian water buffalo, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
9. SOYSAL M. İ., GÜVEN H., GÜRCAN E. K., GENÇ S., The estimation of lactation milk record with partial milk record in Anatolian water buffalo, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
10. SOYSAL M. İ., GÜVEN H., GÜRCAN E. K., GENÇ S., The investigation of milk components at during lactation period in Anatolian water buffalo, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
11. GÜVEN H., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., GENÇ S., The status of water buffalo management in İstanbul, Asian Buffalo Congress 2015 (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
12. ÇOBANOĞLU Ö., ÇANKAYA S., GÜRCAN E. K., KUL E., ÜLKER M., ABACI S. H., The effect of STAT5A gene on milk production and milk composition traits in Turkish Holstein cattle, International Symposium on Sustainable Development, ISSD (15.05.2014-18.05.2014).
Sözlü Bildiri
13. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., KÖK S., GÜRCAN E. K., Body type evaluation in Water Buffalo: A model study for Anatolian Water Buffalo, 6 th Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Sözlü Bildiri
14. KÖK S., ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., The association between Calpain and Calpastatin gene polymorphism and meat tenderness in beef cattle, 6 th Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Sözlü Bildiri
15. OSKAY D., GÜRCAN E. K., TUNA Y. T., The effect of Varroa ( Varroa destructor) population level on wintering ability and survival rates of untreated honeybee colonies in Trace Region, 8 th Coloss Conference (01.09.2012-03.09.2012).
Poster
16. KÖK S., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., An investigation on the carcass percentage of Anatolian Grey breed in raised Edirne province, RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources (04.10.2011-08.10.2011).
Sözlü Bildiri
17. BAKIN H., GÜRCAN E. K., Biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi ve hayvancılık sektöründe sunduğu ekonomik fırsatlar, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma–Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Sözlü Bildiri
18. YILDIZ G., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., The determination of the relationship among live weight and some body measurements with multiple linear regression analysis in Kıvırcık crossbred lambs, IV Balkan Conference of Animal Science (Balnimalcon) (14.05.2009-16.05.2009).
Poster
19. SOYSAL M. İ., MUTLU F., GÜRCAN E. K., Estimation of lactation yield by partial milk yield of Black and White cattle raised at private farm in Bolu provinces of Turkey, 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP) (17.09.2006-20.09.2006).
Poster
20. AKSOY T., KOÇ F., AKYÜREK H., LEVENT C., ÖZDÜVEN M. L., GÜRCAN E. K., Sodyum bikarbonat katkılı yem kullanımının etlik piliçlerdeki etkilerinin araştırılması, VIV Poultry Yutav 99. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, (03.06.2006-06.06.2006).
Sözlü Bildiri
21. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., AYTAÇ M., ÖZKAN S., An investigation on the erythrocyte potassium polymorphism and relation between several mohair characteristics in Angora Goat (capra hircus), 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP) (05.06.2005-08.06.2005).
Poster
22. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., An investigation on the hereditably determined blood potassium concentration types of some Turkish native sheep breeds, Verband Deutsch- Türkischer Agrar und Naturwissenchafter 7. Sympossium (24.03.2003-30.03.2003).
Sözlü Bildiri
23. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., An investigation on the describing weight, body measurement–age relationship in pure breed Arab horses with linear and non linear models, First Joint Meeting of Department of Animal Science of the Balkan Countries (Balnimalcon-2001) (06.06.2001-08.06.2001).
Poster
24. SOYSAL M. İ., DOĞRU Ü., GÜRCAN E. K., An investigation on the relationship between carcass weight and body measurements by path analyses, First Joint Meeting of Department of Animal Science of the Balkan Countries (Balnimalcon-2001) (06.06.2001-08.06.2001).
Poster
25. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., An investigation on the blood potassium concentration polymorphism in Black and White cattle raised in Tekirdağ province of Türkiye, 51. Annual Meeting of the European Association For Animal Production (EAAP) (21.08.2000-24.08.2000).
Poster
26. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., An investigation on the relationship between carcass weights and body measurements, 51th Annual Meeting of the European Association For Animal Production (EAAP) (21.08.2000-24.08.2000).
Poster
27. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Comparison of the mathematical models in fitting lactation curves for Black and White cattle raised in Tekirdağ and Kırklareli, 51. Annual Meeting of the European Association For Animal Production (EAAP) (21.08.2000-24.08.2000).
Poster
28. GÜRCAN E. K., OSKAY D., An investigation on the comparative structure of bee husbandry in Turkey and Europe countries, Union of Bulgarian Scientists Stara Zagora National Conference With International Participation Attainments in Agricultural and Social Sciences (01.06.2000-03.06.2000).
Poster
29. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Comparison of several non-linear growth equations in Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica), Deutsch-Türkische Agrarforschung 6. Symposium (27.09.1999-02.10.1999).
Sözlü Bildiri
30. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) canlı ağırlığın yaş, genotip ve cinsiyete göre dağılımı, Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Etlik piliçlerde et kalitesi özellikleri üzerine etkili majör genler, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
2. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., KAPLAN S., Japon bıldırcınlarında parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle elde edilen mutlak büyüme hızlarına ilişkin kalıtım dereceleri tahminleri, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
3. NARİNÇ D., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., Kanatlı Islahında eklemeli olmayan gen etkileri, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (05.10.2016-08.10.2016).
Tam metin bildiri
4. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., Box-Cox ve Rank dönüşümlerinin genetik parametre tahminlerine etkileri, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Poster
5. GENÇ S., SOYSAL M. İ., ULUTAŞ Z., MENTEŞ M., GÜRCAN E. K., TUNA Y. T., Türkiye’de Siyah Alaca sığır populasyonlarında fenotipik yönelim tahminleri, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Sözlü Bildiri
6. KIRLAK M., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Siyah Alaca Süt Sığırlarında Laktasyon Eğrisinin Karşılaştırılması, 11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (29.04.2015-30.04.2015).
Poster
7. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., ÇANKAYA S., KUL E., ABACI S. H., ÜLKER M., Siyah Alaca Sığırlarda DGAT1 Gen Polimorfizminin Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
8. ÇOBANOĞLU Ö., ÇANKAYA S., GÜRCAN E. K., KUL E., ÜLKER M., ABACI S. H., Jersey ineklerinde test günü süt verimi ve süt bileşenleri üzerine bazı faktörlerin etkileri, 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi (29.05.2014-01.06.2014).
Sözlü Bildiri
9. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., ÇANKAYA S., KUL E., ABACI S. H., ÜLKER M., İlkine Buzağılamış Siyah Alaca ırkı sığırlarda test günü süt verimi ve süt bileşenleri üzerine laktasyon dönemi ve örnek alma mevsiminin etkileri, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu (24.04.2014-25.04.2014).
Sözlü Bildiri
10. YAYLA D., ÇETİN A., TÜZÜN E., KIRDAR E., CAN T., ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., Siyah Alaca sığırlarında laktasyon eğrisinin Wood ve Wilmink modelleri ile karşılaştırılması, X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (23.04.2014-23.04.2014).
Poster
11. YAYLA D., VARNA M., ATAKAN H., DİKİCİ G., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., KÖYCÜ E., Türkgeldi ve Kıvırcık melezi koyunlarda laktasyon dönemi boyunca süt bileşenlerinin değişimi üzerine bir araştırma, X. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (23.04.2014-23.04.2014).
Poster
12. YAYLA D., KOÇ F., YAĞCILAR Ç., TEYKİN E. E., GENÇ S., ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., Balıklarda yapılan sitogenetik çalışmaların tanıtılması, 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (23.05.2013-25.05.2013).
Poster
13. YÜREK A., KEÇECİ U., ÜNVER E., GÜLMERAL E., CUHADAR G., GENÇ S., GÜRCAN E. K., Edirne’de yetiştirilen Alabadem Güvercinini çeşitli morfolojik Özelliklerinin belirlenmesi, 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (22.05.2012-23.05.2012).
Poster
14. KIYICI H., GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., Glutatyon, önemi ve polimorfizmi, 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (22.05.2012-23.05.2012).
Poster
15. ŞAHİN S., AKYOL Ö., ÇATALKAYA M., GENÇ S., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Güvercinlerde büyüme eğrisinin farklı modellerle karşılaştırılması, 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (22.05.2012-23.05.2012).
Poster
16. GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., KÜÇÜKKEBAPÇI M., YÜKSEL M., GENÇ S., Mandalarda laktasyon eğrisinin farklı modellerle karşılaştırılması, 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14.08.2011-16.08.2011).
Poster
17. ÜZÜM T., GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., Hayvansal üretimde biyoteknoloji kullanımı, 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (20.05.2011-22.05.2011).
Poster
18. GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Tekirdağ manda yetiştiriciliğinin durumu ve kırsal kalkınmadaki rolü, Saray’ın Değerleri Sempozyumu (15.10.2010-15.10.2010).
Sözlü Bildiri
19. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., Karacabey Merinosu x Kıvırcık melezi koyunlarda kan potasyum tiplerinin ve hematokrit değerinin belirlenmesi, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Poster
20. GÜRCAN E. K., KÖSE M., Türkiye manda ürünleri üretiminin mevcut durumu ve çeşitli ülkeler ile karşılaştırılması, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Poster
21. GENÇ S., GÜRCAN E. K., ÖNAL A. R., ERBAŞ C., Bıldırcınlarda cinsiyet faktörünün canlı ağırlık ve çeşitli vücut ölçüleri üzerine etkisinin çok değişkenli varyans analizi yöntemleri ile belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (21.05.2009-22.05.2009).
Sözlü Bildiri
22. MUTLU E., GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., Çiftlik hayvanlarında sitogenetik çalışmaları ve önemi, 5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (21.05.2009-22.05.2009).
Sözlü Bildiri
23. ŞAHİN İ., İRİŞ H., GÜRCAN E. K., Tekirdağ ili hayvancılığının sayısal panoraması ve at yetiştiriciliği bakımından durumu, 5. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (21.05.2009-22.05.2009).
Poster
24. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., TÜİK’in çiftlik hayvan genetik kaynakları koruma programları konusundaki ülkemizin uluslararası sorumluluklarının yerine getirilmesindeki rolü, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu (07.05.2009-08.05.2009).
Poster
25. ÇOBANOĞLU Ö., GÜRCAN E. K., Çiftlik hayvanlarında ekonomik verim özelliklerine sahip genlerin belirlenmesinde kullanılan moleküler yöntemler, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2008-27.06.2008).
Poster
26. GÜRCAN E. K., ÇOBANOĞLU Ö., ERBAŞ C., Koyunlarda glutatyon polimorfizmi ve çeşitli verim özellikleri arasındaki ilişkiler, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2008-27.06.2008).
Poster
27. GÜRCAN E. K., ÖNAL A. R., ERBAŞ C., KÖSE M., Çoklu doğrusal regresyon analizi ile bıldırcınlarda vücut ağırlığı ve çeşitli vücut ölçüleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (27.05.2008-30.05.2008).
Poster
28. CİP Ö., ERDEM D., GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., Yok olmamak için direnen yerli hayvan genetik kaynağımız, Boz Step sığır ırkı, IV. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (15.05.2008-17.05.2008).
Sözlü Bildiri
29. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., TUNA Y. T., ÖZKAN ÜNAL E., ÇOBANOĞLU Ö., Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunma süreci ve hayvancılık teknolojileri fikri mülkiyet hakları kapsamına girer mi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Poster
30. GÜRCAN E. K., SOYSAL M. İ., KÖK S., ÖZDÜVEN M. L., Edirne ili keçiciliği üzerine bir araştırma, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi (25.05.2005-27.05.2005).
Poster
31. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Türkiye’de yetiştirilen çeşitli koyun ırklarında tüm kan potasyum konsantrasyonu polimorfizmi üzerine araştırmalar, GAP III. Tarım Kongresi (02.10.2003-03.10.2003).
Poster
32. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Türkiye damızlık sığır dış alımı ve toplam süt üretimi arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma, Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Poster
33. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Kıvırcık koyun ırkında çeşitli vücut ölçümleri ile canlı ağırlık ve karkas ağırlığı arasındaki doğrusal olmayan ilişkiler üzerine bir araştırma, II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (22.09.1998-25.09.1998).
Sözlü Bildiri
34. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) yaşın ve vücut renginin bazı yumurta özellikleri üzerine etkileri, Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14.09.1998-18.09.1998).
Poster
35. SOYSAL M. İ., AKPINAR A., GÜRCAN E. K., Kıvırcık ırkı koyun populasyonun bazı kalıtsal polimorfik kan proteinleri (Hemoglobin ve Transferrin) ile tüm kan potasyum (K) içerikleri bakımından genetik yapısı, Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14.09.1998-18.09.1998).
Poster
36. SAVAŞ T., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., Süt sığırlarının doğrusal tip puanlamasında puantör faktörü, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Poster
Ulusal Projeler
1. Türkiye Eşek (Equus Asinus) Populasyonlarının Morfolojik Ve Genetik Karakterizasyonu,TÜBİTAK TOVAG-215O555,2016, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2016-Devam Ediyor.
2. Japon Bıldırcınlarında Kesim Ve Karkas Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri Ve Damızlık Yaşının Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, NKÜBAP.03.GA.16.033. Proje Yürütücüsü, 2016, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.02.2016-30.11.2016.
3. Japon Bıldırcınlarında Büyüme Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, NKÜBAP 00.23.AR.14.06. , 2015, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.03.2015-24.12.2015.
4. Bazı Aday Genlerin Jersey, Siyah Alaca ve Yerli Sığır Irklarında Polimorfizminin Belirlenerek, Gözlenen Süt Verimi ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
5. Saanen X Malta Melezi Keçilerde Alyuvar İçi Glutatyon ve Potasyum Polimorfizminin Belirlenmesi, BAP, Yönetici.
6. Saf Kıvırcık Koyunlarının Alyuvar İçi Potasyum ve Glutatyon Tipleri Bakımından Genetik Yapısının Belirlenmesi, BAP, Yönetici.
7. Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Ve Esmer Irkı Süt Sığırlarının Sürü Ömrü Özellikleri İle Döl Ve Süt Verimi Bakımından Genetik Yapısı Üzerine Araştırmalar, BAP, Araştırmacı.
8. Türkiye´de Yerli ve Melez Koyun Irklarının Genetik Yapılarının Mikrosatelitlerle İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
9. Sıcaklık Stresinin Mandaların Süt Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Manda Barınak Sistemleri İçin Optimum Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK TOVAG-115O602, 2015, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.
10. Kıvırcık Koyunlarında Beta Laktoglobulin Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Trakya Zootekni Bilim Derneği Üyeliği, Üye, 2009-.
TMMOB- Ziraat Mühendisliği Odası, Üye, 1993-.